Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Beth Sydd Ymlaen?

Bwydlen Bar Uno

Dolenni

Bar Uno ym Mangor

Bar Uno yw ein bar-caffi sydd ar Safle Ffriddoedd. Mae ar agor i fyfyrwyr, staff a'r cyhoedd.

Mae Bar Uno yn darparu lleoliad cymdeithasol i fyfyrwyr ac mae’n rhan annatod o’r Safle Ffriddoedd. Bydd Bar Uno hefyd yn apelio at aelodau staff a’i gwesteion fel lleoliad gwych i fynd am damaid o fwyd neu ar gyfer cynnal cyfarfodydd anffurfiol yn ystod y dydd neu gyda’r nos.

Mae bwydlen Bar Uno yn apelgar a chyffrous ac mae’n addas ar gyfer dant a phwrs pawb pe bai’n bryd ysgafn neu’n bryd sylweddol.

Gyda’r system sain ddiweddaraf a 3 sgrîn fawr, mae Bar Uno yn ddelfrydol i wylio chwaraeon byw. A chyda chynigion arbennig ar gwrw i gyd-fynd ag achlysuron mawr – pam ewch chi i unman arall?

Ceir hefyd gysylltiad rhyngrwyd, nosweithiau chwaraeon rheolaidd, twrnameintiau pŵl ac adloniant. Mae gennym hefyd nosweithiau gyda chynigion arbennig.

Site footer